Do dokonania czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów. Ich weryfikacja przez notariusza pozwoli stwierdzić czy są one wystarczające do sporządzenia danej czynności. Dokumenty winne być przedłożone kilka dni przed ustalonym terminem, co zagwarantuje sprawną obsługę. Poniżej przedstawione są podstawowe dokumenty z podziałem na rodzaj i przedmiot transakcji. W zależności od stanu faktycznego sprawy katalog wymaganych dokumentów może ulec zmianie:

Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej do Kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą, faxem: 52 357 62 58 lub drogą poczty elektronicznej e-mail: kancelariaino@gmail.com (skan lub zdjęcie cyfrowe).

 

W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

  • FORMULARZ – DANE DO CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH,
  • ZBYCIE DZIAŁKI / NIERUCHOMOŚCI,
  • ZBYCIE LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ,
  • ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU,
  • UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA,
  • PEŁNOMOCNICTWO,
  • TESTAMENT,
  • AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA.

Pomimo zapoznania się przez Państwa z załączonym wykazem dokumentów, przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub pracownikiem Kancelarii Notarialnej celem upewnienia się, że zgromadzona przez Państwa dokumentacja jest kompletna. Każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną i niejednokrotnie dokumenty wymagane do sporządzenia aktu notarialnego lub innej czynności notarialnej mogą różnić się w konkretnych przypadkach.